פינוי פסולת אלקטרונית

החברה פועלת על פי "נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח" של המשרד לאיכות הסביבה כפי שמפורסם בלינק הבא:

https://www.gov.il/blobFolder/guide/extended_producer_responsibility/he/waste_electronic_waste_removal_from_customer_home.pdf

מבלי לגרוע מהאמור בנוהל, על פינוי של מוצר אלקטרוני עשויות לחול תוספות תשלום מצד המוביל, בעלות משתנה (20 ש"ח עד 100 ש"ח) והדבר אינו באחריות החברה ואינו משולם לחברה.

דוגמאות למקרים בהם המוביל עשוי לדרוש תוספת תשלום (רשימה חלקית בלבד):

כאשר הבית נמצא בקומה שלישית ויותר (בבניין ללא מעלית או כשהמעלית אינה זמינה או כשהמוצר אינו עובר במעלית)

כאשר נדרשה תוספת תשלום על מיקום המוצר החדש במקום אחר שאינו פתח הבית

כאשר נדרש פירוק דלתות או רכיבים אחרים במוצר המפונה על מנת להעביר את המוצר בפתח הבניין, המעלית או הבית

כאשר נדרש מנוף לצורך פינוי המוצר

כאשר אין גישה לבית, החניה מרוחקת או הבית/הבניין נמצא מעל 20 מטר הליכה

ועוד מקרים נוספים

לחילופין, החברה מאפשרת השארת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, במקום המיועד לכך במטה החברה הנמצא בכתובת: רחוב חיטה 38 בת חפר, וזאת ללא עלות כלשהיא